Monday, 24/6/2024 | 2:27 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

« of 6 »
 • ลักษณะภูมิอากาศ

  แอฟริกาประกอบด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องจากเป็นทวีปที่มีความใหญ่ค่อนข้างมาก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30-40 C โดยช่วงตอนกลางของทวีป 3 ใน 4 จะมีอุณหภูมิ 35-40 C อยู่ในพื้นที่เขตร้อน ส่วนเขตอบอุ่น 1 ใน 4 ของทวีป จะอยู่ที่ 30 – 37 C ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำ ทวีปแอฟริกาเป็นผลกระทบจากลมทะเลน้อยมาก เนื่องจาก ตอนกลางของทวีปตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำให้ทิศทางของลมไม่แน่ชัด ผลกระทบจากลมบกลมทะเลจึงไม่มีให้เห็นเท่าไรนัก แอฟริกาแบ่งออกเป็น 6 เขตภูมิอากาศ ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น มีอากาศร้อนและฝนตกชุก ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ อยู่แถบลุ่มแม่น้ำคองโก และ มาดากัสก้า ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา มีฝนตกชุกในฤดูร้อนและแห้งแล้งในฤดูหนาว ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ภูมิอากาศแบบทะเลทราย มีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากที่สุด ฝนตกน้อยมาก พืชที่ดำรงอยู่ได้ เป็นกระบองเพชร ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง มีแดดจัด ฤดูหนาวอบอุ่นและมีฝนตกค่อนข้างชุก ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น มีอากาศชื้นกึ่งร้อน ฝนตกในฤดูร้อน

  Read more
 • ประชากรในทวีป

  ทวีปแอฟริกามีจำนวนประชากรเป็นอันดับ 2 ของโลก และ ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในทวีป คือ ไนจีเรีย 174,507,539 คนโดยมีค่าความหนาแน่น 139 คน/ตร.กม ต่อมาเป็นประเทศ อียิปต์ 78,887,007 คน โดยมีค่าความหนาแน่น 74 คน/ตร.กม. ประเทศแอฟริกาใต้ 44,344,136 คน โดยมีค่าความหนาแน่น 36 คน/ตร.กม. ประเทศประเทศแอลจีเรีย 32,854,000 คน โดยมีค่าความหนาแน่น 14 คน/ตร.กม. ประเทศโมร็อกโก 31,478,000 คน 66 คน/ตร.กม. ตามลำดับ เชื้อสายของประชากรในทวีปแอฟริกา ภายในทวีปประกอบด้วยเชื้อสาย 2 สาย นิกรอยด์ หรือ ที่เรียกว่า แอฟริกันนิโกร มีกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม บันตู จะอาศัยอยู่ในพื้นที่กลางทวีปแอฟริกา ซูดานนิโกร จะอาศัยอยู่ในแถบ ทะเลทรายซาฮาร่า ปิกมี อาศัยในลุ่มแม่น้ำคองโก บุชแมนและฮอตเทนทอต

  Read more
 • เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา

  ภายในทวีปแอฟริกานั้นมี ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีแหล่งน้ำจืดเป็นแม่น้ำสายสำคัญ และ ทะเลสาบ ไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่น้ำคองโก หรือ ทะเลสาบวิคตอเรีย ป่าไม้ในทวีปแอฟริกา เป็นป่าดงดิบมีไม้เนื้อแข็ง ทั้งยังเป็นทวีปที่มีแร่ธาตุมากที่สุดในโลก เรียกได้ว่า อุดมไปด้วย เพชร ทองคำ ถ่านหิน เหล็ก ทับทิบ พลอย เพทาย  ทองแดง เงิน และ แก๊สธรรมชาติ แต่แอฟริกากลับเป็นทวีปที่ยากจนและด้อยพัฒนา ทั้งยังมีการระบาดของโรคร้ายแรงต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มาเลเรีย หรือ เอดส์ เนื่องจากมีความรู้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเป็นการรวมตัวจากชนเผ่าต่างๆ ทั้งยังมีการขัดแย้งระหว่างชนชาติภายในทวีปที่มีค่าการครองชีพสูงต่ำไม่เท่ากัน ประเทศที่มีจีดีพีมากที่สุดในทวีปแอฟริกาอันดับต้นๆ (ปี 2016) อันดับ 21 ของโลก ไนจีเรีย 537,966 ล้าน US อันดับ 31 ของโลก อียิปต์ 330,765 ล้าน US อันดับ 39 ของโลก แอฟริกาใต้ 266,213 ล้าน

  Read more