Monday, 24/6/2024 | 12:32 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

« of 6 »
 • คนป่าออกล่าสัตว์ในเวลากลางวันทวีปแอฟริกา

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่ขนาดมหาศาล จึงเป็นทวีปซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทั้งผู้คน และความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แน่นอนว่าพื้นที่อันเป็นธรรมชาติยิ่งมีพื้นที่กว้างเท่าไหร่ ก็ยิ่งรวบรวมบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ไว้อย่างมากมาย สัตว์หลายชนิดที่อยู่ในบริเวณนี้ บางชนิดก็ดุร้าย น่ากลัว ทำร้ายมนุษย์ เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยว ที่อยากเข้าไปชื่นชมธรรมชาติหรือเข้าไปล่าสัตว์ต้องมีการเตรียมตัวให้ดี จะได้กลับบ้านครบ 32 ความนิยมในการล่าสัตว์ของทวีปแอฟริกามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ที่คนเหล่านี้นิยมล่าสัตว์ มีเหตุผลมาจาก ต้องการนำส่วนต่างๆของสัตว์มาประกอบอาหาร หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์อันผิดกฎหมาย ภายหลังจึงได้มีการอนุรักษ์และเข้าไปคุ้มครองสัตว์ป่ามากขึ้น ทำให้การล่าสัตว์ในทวีปแอฟริกาตอนนี้มีจำนวนลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามยังมีชนเผ่าบางแห่งยังคงล่าสัตว์มาประกอบอาหารตามวิถีชีวิต โดยการออกล่าในตอนกลางวัน ไปกันเป็นกลุ่ม ใช้อาวุธที่ประดิษฐ์เอง มีการเฉือนลอกหนังสัตว์ออกด้วยความชำนาญ  สำหรับคนที่อยากออกล่าสัตว์  จำเป็นต้องมีการเตรียมตัว ศึกษาวิธีการล่าสัตว์ เพื่อสร้างความพร้อมและความปลอดภัย ให้แก่ชีวิตของตนเองและผู้อื่น การเตรียมตัวล่าสัตว์ในแอฟริกา เตรียมความพร้อมของร่างกายให้มีพลัง ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง จะได้มีแรง ต่อสู้ หรือวิ่งหนี ได้ทัน หรือบางครั้งมีการเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์เป็นเวลาหลายวัน ร่างกายจะได้สามารถปรับอุณหภูมิ ไม่ป่วยได้ง่ายๆเพราะฉะนั้น ร่างกายแข็งแรงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ควรแต่งกายรัดกุมสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว สวมรองเท้าผ้าใบเพื่อความกระชับ ป้องกันการบาดเจ็บ เลือกสีกลมกลืนกับธรรมชาติจะได้ไม่เป็นจุดเด่นจนเกินไป สัตว์จะได้มองเห็นไม่ได้ง่ายๆ ฝึกใช้อาวุธเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ให้ชำนาญ อาวุธใช้ในการล่าสัตว์มีหลายชนิด ควรฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ นอกจากการฝึกฝนด้วยความมุมานะแล้ว ควรเสริมเทคนิคในการล่าสัตว์เล็กๆน้อยๆ จากผู้มีความชำนาญในการล่าสัตว์ การล่าสัตว์

  Read more
 • จิตวิญญาณแห่งแอฟริกาจารึกลงบนหน้ากาก

  ชาวแอฟริกันที่อาศัยอยู่ในหลายประเทศของทวีปแอฟริกา พวกเขาเหล่านี้ล้วนมีประเพณีอันเก่าแก่โบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดเป็นเทศกาลประจำปี โดยผู้นำประเพณีจะต้องสวมหน้ากากเพื่อจำลองตัวเองให้เป็นตัวแทนของเทพหรือปิศาจ นอกจากนี้บางครั้งการสวมหน้ากากเพื่อสืบสานประเพณี ก็แฝงไปด้วยนัยทางการเมือง เรื่องอดีตของการเป็นทาส ผลงานการถ่ายภาพของ Phyllis Galembo ในหนังสือชื่อ Masked รวมทั้งบทความใน National Geographic เล่าเรื่องราวความเป็นมาของหลายประเทศในแถบแอฟริกา รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวแอฟริกัน ซึ่งหลายต่อหลายครั้งพวกเขาจะจัดพิธีกรรมมากมายเพื่อบูชาเหล่าทวยเทพ และดวงวิญญาณคนตาย โดยในการทำพิธีใดๆ จะต้องมีบุคคลซึ่งเป็นตัวกลางในการบูชา สะท้อนการเป็นตัวแทนของทั้งเหล่าเทพ และปิศาจ ผ่านหน้ากาก หน้ากาก จัดเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างได้ทั้งความบันเทิง หรือใช้ในการปกปิดความลับบางอย่าง บางที่ยังใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแสดงปริศนาทางธรรม แต่สำหรับคนแอฟริกันนั้น หน้ากากเป็นมากกว่าที่กล่าวมา  หน้ากาก สำหรับพวกเขาคือ บทบาทใหม่ของผู้สวมใส่ ส่วนมากจะเป็นผู้ชาย เมื่อพวกเขาสวมหน้ากากแล้ว ตัวตนของพวกเขาจะเปลี่ยนไป ไม่เป็น เทพเจ้า ก็เป็นผี หรือเป็นปิศาจแห่งตำนานตามเรื่องเล่าขานของประเพณีในท้องถิ่น โดยต้องกลบความเป็นตัวเองไปสิ้น Phyllis Galembo ช่างภาพผู้เดินทางไปถ่ายรูปเพื่อนำเรื่องราวมาเล่าขานให้เราฟังในครั้งนี้ เขาเป็นอาจารย์สาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัย University at Albany ณ มหานคร New York เขาได้เก็บรวบรวมภาพถ่ายเกี่ยวกับ

  Read more
 • ชนเผ่าซูลู มีวิถีความเป็นอยู่อย่างไร

  ตั้งแต่เด็กๆ มาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า ซูลู กันมาบ้างไม่มากก็น้อย ความเข้าใจของคนชนเผ่านี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีพิธีกรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกับชนเผ่าอื่นๆ ทว่าจริงๆ แล้วชนเผ่าซูลูยังมีความลึกซึ้งในด้านวัฒนธรรม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ อีกมากมาย เรียกว่าเป็นอีกชนเผ่าที่คงอนุรักษ์อะไรหลายๆ อย่างเอาไว้ให้คนทั่วไปได้เห็นกันอยู่เสมอ ความเป็นมาของชนเผ่าซูลู ตามความเชื่อโบราณ ซูลู หมายถึงคนที่มาจากดินแดนสวรรค์ทำให้ชาวซูลูจะค่อนข้างมีความภาคภูมิใจรวมถึงหวงแหนในวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของพวกเขาเองเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของภาษา เชื้อชาติ การแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ระบบการปกครอง และเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในอดีตเชื่อกันว่าชนเผ่าซูลูนี้สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่างูนี ที่อาศัยบริเวณตอนกลางและทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา จนกระทั่งต่อมาพวกเขาได้อพยพมาทางใต้ช่วงรางศตวรรษที่ 16 – 17 ก่อนที่จะตั้งถิ่นฐานและเป็นที่อยู่ของพวกเขาจนปัจจุบันนี้ ต้นกำเนิดของซูลูที่แท้จริงมาจาก มาลันเดลา ที่ให้กำเนิดลูกชาย 2 คน คนที่ 2 ของเขาชื่อซูลู เมื่อซูลูเติบโตขึ้นและแต่งงานมีครอบครัวก็เริ่มที่จะมีการขยายเผ่าพันธุ์ชองตัวเขาเองทำให้ลูกหลานที่เกิดในเวลาต่อมาก็ให้ความเคารพในการเป็นเสมือนบรรพบุรุษ ซึ่งนั่นทำให้ชาวซูลูกลายเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย วิถีชีวิตของชนเผ่าซูลู อย่างที่กล่าวไปว่าชนเผ่าซูลูเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณรวมถึงไม่ได้สนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือความทันสมัยที่เข้ามาเลยแม้แต่น้อยการใช้ชีวิตของพวกเขาจึงยังคงเป็นเรื่องที่ทำเหมือนเคยมาโดยตลอด วิถีชีวิตที่เราจะพบเห็นได้บ่อยที่สุดคือการเต้นรำร้องเพลงที่ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของคนที่นี่ เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเขา ซึ่งจังหวะการเคลื่อนไหวร่างกายที่เข้ากับทำนองเพลงนี้ก็มาจากการใช้ท่าทางตอนล่าสัตว์ ท่าทางของสัตว์ต่างๆ รวมถึงการไหลของน้ำด้วย การยังชีพของพวกเขาเกิดจากการล่าสัตว์เป็นอาหาร ปลูกพืชไว้กินเองและหาของป่าที่สามารถกินได้ ผู้ชายจะมีหนน้าที่หลักในการเลี้ยงวัวในทุ่งหญ้า, ล่าสัตว์ และทำงานหนักประเภทอื่นๆ

  Read more