Wednesday, 29/5/2024 | 12:25 UTC+0

เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา

ภายในทวีปแอฟริกานั้นมี ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีแหล่งน้ำจืดเป็นแม่น้ำสายสำคัญ และ ทะเลสาบ ไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่น้ำคองโก หรือ ทะเลสาบวิคตอเรีย ป่าไม้ในทวีปแอฟริกา เป็นป่าดงดิบมีไม้เนื้อแข็ง ทั้งยังเป็นทวีปที่มีแร่ธาตุมากที่สุดในโลก เรียกได้ว่า อุดมไปด้วย เพชร ทองคำ ถ่านหิน เหล็ก ทับทิบ พลอย เพทาย  ทองแดง เงิน และ แก๊สธรรมชาติ

แต่แอฟริกากลับเป็นทวีปที่ยากจนและด้อยพัฒนา ทั้งยังมีการระบาดของโรคร้ายแรงต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มาเลเรีย หรือ เอดส์ เนื่องจากมีความรู้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเป็นการรวมตัวจากชนเผ่าต่างๆ ทั้งยังมีการขัดแย้งระหว่างชนชาติภายในทวีปที่มีค่าการครองชีพสูงต่ำไม่เท่ากัน

money

ประเทศที่มีจีดีพีมากที่สุดในทวีปแอฟริกาอันดับต้นๆ (ปี 2016)

อันดับ 21 ของโลก ไนจีเรีย 537,966 ล้าน US

อันดับ 31 ของโลก อียิปต์ 330,765 ล้าน US

อันดับ 39 ของโลก แอฟริกาใต้ 266,213 ล้าน US

อันดับ 54 ของโลก แอลจีเรีย 165,974 ล้าน US

อันดับ 58 ของโลก โมร็อกโก 108,096 ล้าน US

อาชีพสำคัญในทวีปแอฟริกา

การประกอบอาชีพของทวีปแอฟริกานั้นขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ โดยจะแบ่งออกเป็นหลักๆได้ 3 ประเภท

อาชีพเพาะปลูก

job2

ถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทราย แต่ว่ามีแหล่งแม่น้ำที่ไหล เพื่อหล่อเลี้ยงทวีปทั้งทวีป

บริเวณลุ่มแม่น้ำคองโก ที่เป็นแหล่งปลูกต้นโกโก้ที่สำคัญของโลก นอกจากนี้ยังประกอบด้วย เมล็ดกาแฟ ถั่วลิสง

บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ เขตอากาศร้อน แห้งแล้ง จะเป็นพื้นที่ในการปลูก ชา และ ข้าวฟาง

บริเวณชายฝั่งบาร์บารี เป็นพื้นที่สำคัญที่ใช้สำหรับปลูก ส้ม องุ่น และ ข้าวสาลี

ส่วนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปจะปลูกข้าวสาลี และ ข้าวโพด

อาชีพเลี้ยงสัตว์และล่าสัตว์

job1

เนื่องจากเป็นทวีปที่มีเนื้อที่กว้าง ทำให้ภายในทวีปมีสัตว์ที่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นส่วนที่แสดงออกถึงสถานะทางสังคมของชนเผ่าบางชนเผ่าอีกด้วย

โคเขายาว ภาคตะวันออกเลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน ส่วนทางภาคใต้ของทวีปเลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน ใช้เนื้อเป็นอาหารและเป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคม

โคเนื้อและโคนมเลี้ยงทั่วทั้งทวีป

แพะ แกะ เลี้ยงแบบเร่ร่อน

อูฐเลี้ยงเพื่อใช้เป็นพาหนะในเขตทะเลทราย

ล่าสัตว์จะเกิดขึ้นในบางชนเผ่าที่ยังคงสะกดรอยและล่า อย่างเช่นเผ่าปิ๊กมี่ และ บุชแมน ที่มักจะล่าช้างและแรด เพื่อเอางาช้างและนอแรด เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวต่างชาติมากมาย

อาชีพทำเหมืองแร่

job3

ภายในทวีปแอฟริกามีแร่เพชรมากที่สุดในโลกเรียกได้ว่าเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญมากที่สุด

ถ่านหิน อยู่ในรัฐทรานสวาล และนาตาล

น้ำมันปิโตรเลียม พบในแอฟริกาเหนือเขตทะเลทรายสะฮารา

ก๊าซธรรมชาติ พบมากบริเวณแอฟริกาเหนือ และ แอฟริกาตะวันตก

ทองคำ พบมากในวิตวอเตอร์สแรนด์

ทองแดง พบมากในประเทศซาอีร์

About