Monday, 24/6/2024 | 1:09 UTC+0

ลักษณะภูมิประเทศ

ทวีปอันดับ 2 ของโลก มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลทั้ง 4 ด้าน โดยทางทิศเหนือเป็น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คลองสุเอซ และ ทะเลแดง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็น คาบสมุทรไซนาย ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น  มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตก เป็น มหาสมุทรแอตแลนติก มีทั้งหมด 54 รัฐ

โดยเป็นที่ราบสูง 2 ใน 3 ของพื้นที่ทวีป ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเทือกเขา และ ทะเลทราย โดยภายในทวีปจะแบ่งเป็น

เทือกเขา

แอฟริกามีแนวเทือกเขาอยู่ 2 แนว คือ

atlasmountain

 • เทือกเขาแอตลาส เป็นเทือกเขาคู่ขนานไปกับ ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจะอยู่เขตทางเหนือของทวีป อย่างเช่น โมร็อกโก แอลจีเรีย และ ตูนิเซีย

krakenberg1

 • เทือกเขาดราเคนสเบิร์ก เป็นเทือกเขาอยู่ในเขตทางตอนใต้ของทวีป  อย่างเช่น แอฟริกาใต้ และ เลโซโท

ทะเลทราย

แอฟริกามีทะเลทรายของทวีปมีอยู่ 2 เขตพื้นที่ คือ

sahara

 • ทะเลทรายตอนเหนือ ได้แก่ ทะเลทรายสะฮารา (ใหญ่สุดในโลก) และ ทะเลทรายลิเบีย

kalahari

 • ทะเลทรายตอนใต้ ได้แก่ ทะเลทรายนามิบ และ ทะเลทรายคาลาฮารี

แม่น้ำ

แม่น้ำหลักในทวีป มีอยู่ 4 สาย

9river

 • แม่น้ำไนล์ เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลก

kongo

 • แม่น้ำคองโก ไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติก

niger

 • แม่น้ำไนเจอร์ ไหลลงสู่อ่าวกินี

zembezi

 • แม่น้ำแซมเบซี ไหลลงมหาสมุทรอินเดีย ที่ประเทศโมซัมบิก เป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวมากที่สุดแล้ว  และ เป็นแอ่งน้ำตก

กระแสน้ำรอบทวีปแอฟริกา

 • กระแสน้ำอุ่นโมซัมบิก อยู่ฝั่งด้านตะวันออกของทวีป ทำให้ภายในบริเวณทวีปแถบนี้อบอุ่นและชุ่มชื้น
 • กระแสน้ำเย็นคะแนรี อยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป ทำให้ภายในบริเวณทวีปแถบนี้เย็นและแห้งแล้ง
 • กระแสน้ำอุ่นกินี อยู่ฝั่งด้านตะวันตกของทวีป ทำให้ภายในบริเวณทวีปแถบนี้อบอุ่นและชุ่มชื้น
 • กระแสน้ำเย็นเบงเกวลา อยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทวีป ทำให้ภายในบริเวณทวีปแถบนี้เย็นและแห้งแล้ง
About