Wednesday, 29/5/2024 | 10:56 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

« of 6 »
  • ลักษณะภูมิประเทศ

    ทวีปอันดับ 2 ของโลก มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลทั้ง 4 ด้าน โดยทางทิศเหนือเป็น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คลองสุเอซ และ ทะเลแดง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็น คาบสมุทรไซนาย ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น  มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตก เป็น มหาสมุทรแอตแลนติก มีทั้งหมด 54 รัฐ โดยเป็นที่ราบสูง 2 ใน 3 ของพื้นที่ทวีป ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเทือกเขา และ ทะเลทราย โดยภายในทวีปจะแบ่งเป็น เทือกเขา แอฟริกามีแนวเทือกเขาอยู่ 2 แนว คือ เทือกเขาแอตลาส เป็นเทือกเขาคู่ขนานไปกับ ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจะอยู่เขตทางเหนือของทวีป อย่างเช่น โมร็อกโก แอลจีเรีย และ ตูนิเซีย เทือกเขาดราเคนสเบิร์ก เป็นเทือกเขาอยู่ในเขตทางตอนใต้ของทวีป  อย่างเช่น แอฟริกาใต้ และ เลโซโท ทะเลทราย แอฟริกามีทะเลทรายของทวีปมีอยู่ 2 เขตพื้นที่

    Read more