Monday, 24/6/2024 | 12:03 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

« of 6 »
  • ความลึกลับมนต์ดำและไสยศาสตร์แห่งทุ่งแอฟริกา

    เกือบทุกชนเผ่าจะบนแผ่นดินแอฟริกามีความเชื่อในเรื่องการสร้างโลกของพระเจ้า โดยที่พระเจ้านั้นจะอยู่ในที่ห่างไกล จนไม่อาจจะสัมผัสได้โดยง่าย อยู่นอกเหนือการเข้าใจของมนุษย์ปกติทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นการเกิดของเหตุการณ์ต่างๆล้วนอยู่ในสายตาของพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ทำให้เกิดกระบวนการติดต่อกับพระเจ้าเกิดขึ้นมา พระเจ้าของแต่ละเผ่านั้นเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ บางครั้งไม่ได้ระบุเพศเอาไว้  โดยอาจจะเป็นพลังงานทางวิญญาณ ที่มีอำนาจ หรืออยู่ใน 4 ธาตุ ตามความเชื่อ ดิน น้ำ ลม และ ไฟ โดยแบ่งพระเจ้าไปตามธาตุแห่งธรรมชาตินั้นๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ การทำพิธีกรรมไสยศาสตร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยผู้ที่นำการประกอบพิธีมักจะเป็นผู้อาวุโสของเผ่า โดยพิธีกรรมต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเผ่าแต่ละเผ่า แตกต่างกันออกไป โดยการทำพิธีส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวข้องกับ จุดกำเนิดของความตาย ธรรมชาติของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและความตาย เป็นส่วนใหญ่ รูปแบบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ เทพนิยายและนิทานพื้นบ้านปรัมปรา จะเป็นการเล่ากันถึงตำนานในแต่ละรุ่นสู่รุ่น มีการขอพรกับพระผู้เป็นเจ้า การทำพิธีผ่านพ่อมด หมอผี ปลุกเสกพลังงานความเชื่อต่างๆ หรือคำสาป ลงใน กระดูกของสัตว์ เมล็ดพืช หินสีต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่งหัวกะโหลกของมนุษย์ การเต้นรำ เป็นหนึ่งในวิธีการขอพรจากพระเจ้า เพื่อรับพลังในการต่อสู้ การวาดลวดลายอักขระบนร่างการ โดยรูปแบบต่างๆที่วาดลงบนร่างกายนั้นมีความหมายแตกต่างกันไปตามความต้องการ เป็นที่น่าแปลกใจและเป็นปริศนาเป็นอย่างยิ่งเพราะ hawaii shirt ในการทำลักษณะดั่งกล่าวนั้น  คล้ายกับว่า

    Read more