Saturday, 2/3/2024 | 6:11 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

« of 6 »
 • ชนเผ่า Pygmies (ปิ๊กมี่)

  ชนเผ่าโบราณอาศัยอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร แถบประเทศคองโก ลักษณะที่โดดเด่นมากที่สุดของชนเผ่านี้ คือ เตี้ย สูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 120 ซม. หนักไม่เกิน 50 กก. หัวโต ขาสั้น ผอมแต่มีพุง อายุไม่ยืนยาวนักอยู่ที่ 30 -40 ปี มีแต่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียน นับเลขไม่ได้ มีลูกตั้งแต่อายุ 8 ปี เพราะถือว่าโตเต็มที่แล้ว ชนเผ่า ปิ๊กมี่ เป็นกลุ่มชนเผ่าที่โดนดูถูกเหยียดหยามมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะ บนทวีปแอฟริกาหากต้องที่จะด่าใครว่าโง่ จะเรียกว่า ปิ๊กมี่ เพราะเป็นคนป่าที่ไม่รู้หนังสือเลย และ ไม่เรียนรู้ด้วย เรียกได้ว่า เป็นชนเผ่าที่อายุสั้นและมีลูกเร็วที่สุดในโลก

  Read more
 • ชนเผ่า Vadoma (นกกระจอกเทศ)

  รายละเอียดของชนเผ่านี้ยังมีไม่มากนักเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีอยู่ค่อนข้างน้อย  แต่เป็นชนเผ่าที่มีลักษณะแปลกประหลาด ซึ่งไม่ได้การทำพิธีใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือเรียกได้ว่าเป็นการกลายพันธ์นั่นเอง ลักษณะรายละเอียดของเผ่านกกระจอกเทศ จะมีลักษณะความผิดปกติที่เท้า คือ เท้าทั้ง 2 ข้างจะมีนิ้วเพียงแค่ 2 นิ้วเท่านั้น คือ นิ้วโป้ง และ นิ้วก้อย ทั้งยังออกไปในทิศทางที่ตรงข้ามกัน คล้ายกับเท้าของนกกระจอกเทศ เป็นชนเผ่า Vadoma อยู่ในทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว จากการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่าเป็นความผิดปกติของโคโมโซมหมายเลข 7

  Read more
 • ชนเผ่า Maasai (มาไซ)

  ชนเผ่าหนึ่งในแอฟริกาที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดีเนื่องจากพบเห็นภายในหนังภาพยนตร์ต่างๆ  หรือสารคดีที่เข้ามาถ่ายทำภายใน ทวีปแอฟริกา ชนเผ่ามาไซนั้นจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นิโลต อยู่กระจัดกระจายในแทนซาเนีย ซูดาน ยูกันดา และ เคนยา ส่วนภาษาที่ใช้คือภาษา  มา  จากการตรวจเช็คสถิติประชากรของเผ่ามาไซล่าสุดมีอยู่ประมาณ 900,00 คนโดยอยู่ทางตอนใต้ 450,000 คน แทนซาเนีย 400,000 คน ที่เหลือจะกระจายอยู่บริเวณรอบๆ ชนเผ่ามาไซนั้นมีกลุ่มแยกย่อยด้วย กลุ่มของชนเผ่ามาไซ อิลดามัต (Ildamat) อิลปูร์โก (Ilpurko) อิลกีกอนโยกี (Ilkeekonyokie) อิลอยไต (Iloitai) อิลกาปูติเอ (Ilkaputiei) อิลกันเกเร่ (Ilkankere) อิสิเรีย (Isiria) อิลมอยตานิก (Ilmoitanik) อิลูโดกิลานี (Iloodokilani) อิลอยโตกิโตกิ (Iloitokitoki) อิลารุซา (Ilarusa) อิลมาตาตาปาโต (Ilmatatapato) อิลวัวซินกิชู (Ilwuasinkishu) โกเร่ (Kore) ปารากูยู (Parakuyu) อิลกิซองโก (Ilkisonko) วิถีชีวิตชาวมาไซ

  Read more