Saturday, 2/3/2024 | 6:35 UTC+0

อียูผลักดันการค้าการพัฒนาในแอฟริกาลดผู้อพยพ

สหภาพยุโรป ให้ทุกประเทศในการประชุมนานาชาติกรุงบัสเซลส์ ผลักดันการพัฒนาด้านการค้าให้กับ ทวีปแอฟริกามากขึ้นเพื่อลดจำนวนประชากรที่อพยพเข้าสู่ยุโรป และ เดินทางกลับบ้านเกิดกันมากขึ้น  ในแถลงการณ์ ระบุว่า ทุกนโยบายของ อียู ทำขึ้นเพื่อลดจำนวนการอพยพ โดยมีเอธิโอเปีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย มาลี และ เซเนกัล อพยพโดยใช้เรือเมื่อสภาพอากาศอำนวย

About