Tuesday, 23/7/2024 | 2:04 UTC+0

รัฐบาลคองโกประกาศเขตอุทยานวิรุงกาและซาลองกาขุดเจาะน้ำมันได้ กระทบสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด

รัฐบาลแห่งประเทศคองโกได้ทำการอนุมัติ ให้มีการขุดเจาะเพื่อหาบ่อน้ำมัน ในอุทยานแห่งชาติของประเทศทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ วิรุงกา และ ชาลองกา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้ง 2 แห่ง อีกทั้งยังเป็นบ้านของสัตว์ป่าซึ่งใกล้สูญพันธ์หลายชนิด ทำให้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมออกมาคัดค้านการตัดสินใจในครั้งนี้ พร้อมให้เหตุผลว่า มันจะส่งผลตามมาอย่างร้ายกาจ สัตว์ป่าทั้งหลายจะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีผลต่อการเกิดภาวะโรคร้อนก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม

ในปี 2013 องค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่า เคยออกมากล่าวว่า การอนุญาตให้มีการขุดเจาะน้ำมันที่ วิรุงกา เป็นความคิดซึ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรง เนื่องจากวิรุงกา เป็นบ้านของกอริลลาชนิดใกล้สูญพันธ์ รวมทั้งสัตว์อื่นๆ มากกว่า 3,000 ชนิด

อย่างไรก็ตามหลังจากการถูกคัดค้านอย่างรุนแรง รัฐบาลคองโกก็ออกมากล่าวว่า รัฐบาลมีสิทธิ์จะเปิดสัมปทานให้ขุดเจาะที่ไหนก็ได้ในประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะปกป้องสัตว์ป่าและพืชพรรณหายากด้วย

โดยอุทยานแห่งชาติซาลองกา เป็นอาณาเขตป่าฝนขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากป่าอันสุดลึกลับอเมซอน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ เช่น ลิงโบโนโบ, ช้างป่า, ชิมแปนซีแคระ, นกยูงคองโก เป็นต้น

ทางด้านอุทยานแห่งชาติวิรุงกา ได้รับการเชิดชูว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายของสัตว์ป่ารวมทั้งพืชมากที่สุดในทวีปแอฟริกา อีกทั้งยังเป็นอุทยานแห่งชาติเก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วย เป็นแหล่งอาศัยของกอริลลาภูเขาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง แต่ทางรัฐบาลคองโกกลับเปิดพื้นที่ 1 ใน 5 ของอุทยานให้เข้าขุดเจาะน้ำมัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของวิรังกาเสียชีวิตไปแล้วถึง 175 นาย อันเกิดจากการต่อสู้กับนักล่าสัตว์ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925

ทำให้ต้นปี 2018 เจ้าหน้าที่อุทยานทำการปิดอุทยานวิรุงกา ห้ามมิให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมจนถึงปี 2019 โดยมีสาเหตุมาจากนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 2 คนถูกลักพาตัวไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งเป็นหญิงถูกสังหารอย่างน่าเศร้า

ทางด้านสถานการณ์ผ่านมา อุทยานทั้ง 2 นี้ ได้รับผลกระทบจากการสู้รบโดยตรง รวมทั้งการไร้เสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังถูกบุกรุกจากนักล่าสัตว์ใจโฉดด้วย เมื่อปี 2017 ผู้พิทักษ์ป่าอย่างน้อย 12 คนเสียชีวิตอย่างน่าสลด จากการต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธและพวกล่าสัตว์

About