Monday, 24/6/2024 | 1:42 UTC+0

ประวัติ ชนเผ่า Hamar ในเอธิโอเปีย

บางครั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกบวกกับความทันสมัยต่างๆ มันอาจสร้างสิ่งดีๆ ให้กับผู้คนจำนวนมากแต่ในทางตรงกันข้าม มันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงให้กับผู้คนกลุ่มหนึ่งไม่น้อย ดังเช่นเรื่องราวของชนเผ่า Hamar ที่กำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ พวกเขาโดนผลกระทบจากความทันสมัย การเอาทุนนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมสิ่งก่อสร้างที่ทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของพวกเขาออกไปเรื่อยๆ เรื่องราวชีวิตของชนเผ่า Hamar ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวทั้งเรื่องความเป็นอยู่และพิธีกรรมอันแสนประหลาด

ประวัติน่าสนใจของชนเผ่า Hamar ในเอธิโอเปีย

ชนเผ่า Hamar เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอธิโอเปีย ชีวิตของพวกเขาอาศัยอยู่บริเวณที่เรียกว่า แม่น้ำโอโม ถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของชนเผ่าอื่น เมื่อปี 2007 มีการสำรวจสำมะโนประชากรของชาว Hamar ปรากฏว่ามีราว 46,532 คน ในจำนวนนี้ 957 คน เป็นชาวพื้นเมืองแท้ๆ ดั้งเดิม ส่วนที่เหลืออีก 99.13% อาศัยอยู่ใน SNNPR หรือ โซนพื้นที่ของ Southern Nations, Nationalities, and People Region ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณที่พวกเขาอาศัยอยู่ อ้างอิงจากการสำรวจประชากรชาวเอธิโอเปียเมื่อปี 1994 ปรากฏว่ามีคนพูดภาษา Hamar ได้มากถึง 42,838 คน โดยประชากร 42,448 คน เป็นชาว Hamar ส่วนอีก 1% เป็นชาวเอธิโอเปีย

ปัญหาที่ชาว Hamar กำลังเผชิญในเวลานี้คือเรื่องของการสร้างเขื่อนบริเวณแม่น้ำโอโม สถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปไกลจากแหล่งกำเนิดดั้งเดิม เขื่อนดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการสนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ การสร้างเขื่อนดังกล่าวได้ทำลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่ชาว Hamar เคยอาศัยอยู่ เพราะชนเผ่านี้เป็นชนเผ่าที่ผูกพันกับสายน้ำอย่างมาก

พิธีกรรมน่าสนใจประเพณีหนึ่งของชาว Hamar มีชื่อว่า การเปลือยตัววิ่งข้ามวัว ถือเป็นวิธีการที่ชายหนุ่มทุกคนจะพิสูจน์ความเป็นชายให้สาวๆ ได้เห็น ก่อนการทำพิธีกรรมจะมีการแต่งหน้าแต่งตาให้ดูดี วิธีการชายหนุ่มจะวิ่งไปกระโดดเพื่อไต่ข้ามหลังวัวที่ยืนกันอยู่หลายตัว การขึ้นไปกระโดดนั้นจะไม่มีการใส่เครื่องนุ่งห่มใดๆ ทั้งสิ้น มีส่วนหนึ่งของพิธีที่สาวๆ จะเอาสีเหลืองแดงผสมกับไขมัน ชโลมไปจนทั่วเส้นผมกับเรือนร่างของเธอ มีการเต้นรำแล้วนำแส้มายื่นให้กับชายหนุ่ม เพื่อให้ฟาดร่างกายของเธอจนกลายเป็นแผล เชื่อว่าแผลเหล่านี้คือความสวยงาม พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความภักดีต่อเพื่อนพี่น้องของพวกเขาอีกด้วย ถือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนเผ่า Hamar มีสิ่งน่าสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน เป็นอีกชนเผ่าที่น่าสนใจในทวีปแอฟริกา

About