Monday, 24/6/2024 | 2:26 UTC+0

ลักษณะภูมิอากาศ

แอฟริกาประกอบด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องจากเป็นทวีปที่มีความใหญ่ค่อนข้างมาก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30-40 C โดยช่วงตอนกลางของทวีป 3 ใน 4 จะมีอุณหภูมิ 35-40 C อยู่ในพื้นที่เขตร้อน ส่วนเขตอบอุ่น 1 ใน 4 ของทวีป จะอยู่ที่ 30 – 37 C ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำ

ทวีปแอฟริกาเป็นผลกระทบจากลมทะเลน้อยมาก เนื่องจาก ตอนกลางของทวีปตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำให้ทิศทางของลมไม่แน่ชัด ผลกระทบจากลมบกลมทะเลจึงไม่มีให้เห็นเท่าไรนัก

แอฟริกาแบ่งออกเป็น 6 เขตภูมิอากาศ

sixair

ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น มีอากาศร้อนและฝนตกชุก ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ อยู่แถบลุ่มแม่น้ำคองโก และ มาดากัสก้า

ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา มีฝนตกชุกในฤดูร้อนและแห้งแล้งในฤดูหนาว ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น

ภูมิอากาศแบบทะเลทราย มีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากที่สุด ฝนตกน้อยมาก พืชที่ดำรงอยู่ได้ เป็นกระบองเพชร

ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง

ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง มีแดดจัด ฤดูหนาวอบอุ่นและมีฝนตกค่อนข้างชุก

ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น มีอากาศชื้นกึ่งร้อน ฝนตกในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศอบอุ่น

About