Saturday, 2/3/2024 | 7:10 UTC+0

ชนเผ่า Vadoma (นกกระจอกเทศ)

รายละเอียดของชนเผ่านี้ยังมีไม่มากนักเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีอยู่ค่อนข้างน้อย  แต่เป็นชนเผ่าที่มีลักษณะแปลกประหลาด ซึ่งไม่ได้การทำพิธีใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือเรียกได้ว่าเป็นการกลายพันธ์นั่นเอง

ลักษณะรายละเอียดของเผ่านกกระจอกเทศ

vadoma1

จะมีลักษณะความผิดปกติที่เท้า คือ เท้าทั้ง 2 ข้างจะมีนิ้วเพียงแค่ 2 นิ้วเท่านั้น คือ นิ้วโป้ง และ นิ้วก้อย ทั้งยังออกไปในทิศทางที่ตรงข้ามกัน คล้ายกับเท้าของนกกระจอกเทศ เป็นชนเผ่า Vadoma อยู่ในทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว จากการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่าเป็นความผิดปกติของโคโมโซมหมายเลข 7

About